تمبر پست محلی

Post Local

یک نوع تمبر خاص که فقط برای مصارف روی مراسلات بین شهرهای یک ناحیه یا یک ایالت به کار می‌رفته، مانند تمبری که برای پست شهر تبریز چاپ شد و یا مهر PL که روی تمبرهای چاپ تهران دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه زده شد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟