تمبر دولتی

تمبرهای دولتی منحصرا بایستی به وسیله سازمان‌های دولتی جهت مراسلات بین ادرات، که از طریق پست ارسال می‌شوند مصرف شود. این نوع تمبرها را می‌توان جزو تمبرهای جاری محسوب کرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟