تمبر دولتی

« Back to Glossary Index

تمبرهای دولتی منحصرا بایستی به وسیله سازمان‌های دولتی جهت مراسلات بین ادرات، که از طریق پست ارسال می‌شوند مصرف شود. این نوع تمبرها را می‌توان جزو تمبرهای جاری محسوب کرد.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟