تمبر خیریه

این نوع تمبرها برای وصول درآمدی جهت کمک به سازمان‌های خیریه چاپ و همزمان با تمبرهای دیگر بر روی مراسلات به مصرف می‌رسند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟