تمبر جاری

این نوع تمبرها به تعداد نسبتا زیاد، و غالبا در چند نوبت چاپ و برای مراسلات عموم عرضه می‌شود. تعداد تمبرهای یک سری پستی از چند قطعه تشکیل شده و با قیمت‌های متفاوت از کم تا ارقام بالا می‌باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟