تمبر تک

« Back to Glossary Index

Single set

اکثر کلکسیونرها تمبر را به صورت تکی و یا بهتر بگوییم یک دانه از هر کدام جمع‌آوری می‌کنند. مزیت این کار این است که مجموعه‌دار با بودجه کمتری، سری تمبر‌های بیشتری از سال‌های متفاوت تهیه می‌کند، چه بسا افرادی که به دلیل هزینه بالای تهیه بیش از یک عدد از هر تمبر، از جمع کردن آن‌ها خودداری کردهاند. درحالی که هرکسی می‌تواند یک مجموعه شخصی از تمبرهای تکی از یک دوره مورد نظر داشته باشد.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟