تمبر تاکس

Taxe

روی مراسلاتی که کاملا از پرداخت هزینه پستی معاف نبوده و یا کسر تمبر دارد یک نوع تمبر خاص الصاق و یا مهری به نام تاکس می‌زنند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟