بلوک

Block

هرگاه چهار کلیشه دو به دو کنار یا روی هم قرار گیرند تشکیل یک بلوک از آن تمبر را می دهد که شامل چهار تمبر می‌باشد و این شکل تمبر را بلوک می‌نامند . مجموعه‌داران زیادی ترجیح می‌دهند که تمبرهای خود را به صورت چهارتایی یا همان بلوک جمع‌آوری کنند، که البته مستلزم صرف هزینه‌های بالاتر و اختصاص فضای بیشتری برای نگه‌داری آن‌ها می باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.