بلوک

« Back to Glossary Index

Block

هرگاه چهار کلیشه دو به دو کنار یا روی هم قرار گیرند تشکیل یک بلوک از آن تمبر را می دهد که شامل چهار تمبر می‌باشد و این شکل تمبر را بلوک می‌نامند . مجموعه‌داران زیادی ترجیح می‌دهند که تمبرهای خود را به صورت چهارتایی یا همان بلوک جمع‌آوری کنند، که البته مستلزم صرف هزینه‌های بالاتر و اختصاص فضای بیشتری برای نگه‌داری آن‌ها می باشد.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟