تمبر امانات

« Back to Glossary Index

در ازای دریافت کرایه حمل بسته‌های ارسالی به شهرستان‌ها تمبر مخصوصی روی بسته‌ها و یا روی قبض ارسال بسته که در اداره پست نگه‌داری می‌شد الصاق می‌نمودند.

« Back to Glossary Index
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟