تمبر امانات

در ازای دریافت کرایه حمل بسته‌های ارسالی به شهرستان‌ها تمبر مخصوصی روی بسته‌ها و یا روی قبض ارسال بسته که در اداره پست نگه‌داری می‌شد الصاق می‌نمودند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟