تمبر اختصاصی

تمبرهایی که ارگان یا شرکت خاصی به صورت اختصاصی درخواست چاپ آن را از اداره پست کرده و هزینه آن را نیز به عهده می‌گیرد. چنانچه این تمبرها از طریق باجه‌های پست در اختیار عموم قرار گیرند و به مصرف پستی هم برسند، جزو تمبرهایی می‌شوند که می‌توان جهت کلکسیون جمع‌آوری کرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟