تت بش

Teta-Beche

به دو تمبر گفته می‌شود که دو کلیشه در موقع چاپ به طور وارونه پهلوی هم و یا روی هم قرار گرفته باشند. در حال حاضر که چاپ تمبرها به طریق فیلم و زینگ انجام می‌گیرد، این امر پیش نمی‌آید. اصل لغت از زبان فرانسه است ولی در کاتالوگ‌ها وکتاب‌های تمبر اغلب کشورها بکار می‌رود. (تمبر ۲ شاهی سیاه شماره ۲۴ در باند چهار تایی بصورت تت بش چاپ شده)

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟