آلبوم تمبر

برای حفظ و نگه‌داری تمبرها آلبوم‌های مخصوص تهیه گردیده:
۱- آلبوم در اندازه‌های مختلف دارای باند مخصوص جهت نگه‌داری تمبر
۲- آلبوم‌های مصور که برای کشور و عکس هر تمبر در جای خود چاپ شده و هر تمبر در جای خود قرار می‌گیرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟