نمایش دادن همه 7 نتیجه

ذکر نام ایران - شماره راهنما PL201401

وُیتک، خرس قهوه‌ای ایرانی که در ارتش لهستان به خدمت مشغول گردید - شماره راهنما PL201701

گیاهان - گل نگون‌سار ایرانی

گل‌ها – لهستان ۱۹۶۴

نگون‌سار ایرانی، پنجه مریم، بخور مریم یا سیکلامن پرسیکوم با نام علمی Cyclamen Persicum - شماره راهنما PL196402

سال گفتگوی تمدن‌ها - شماره راهنما PL200101

فرش اصفهان - شماره راهنما PL200801

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها – لهستان 1964

گربه ایرانی Persian Cat - شماره راهنما PL196401

اشخاص - ابن سینا

ابن سینا – لهستان ۱۹۵۲

ابن سینا - شماره راهنما PL195201

نیاز به راهنمایی دارید؟