نمایش 1–24 از 27 نتیجه

مجسمه ابن سینا واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان - شماره راهنما SU199001I

اشخاص - حافظ شیرازی

زادروز حافظ – شوروی ۱۹۷۱

حافظ شیرازی، کاغذ این تمبر بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU197102

مجسمه ابن سینا واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان - شماره راهنما SU199001

نوروز - شماره راهنما SU199101

نگون‌سار ایرانی، پنجه مریم، بخور مریم یا سیکلامن پرسیکوم با نام علمی Cyclamen Persicum - شماره راهنما SU198303

الماس شاه، کاغذ این سری به صورت Chalked Surface همراه با پوشش لاکی می باشد - شماره راهنما SU197101

اشخاص - میرزا فتحعلی آخوندزاده

زادروز میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲

میرزا فتحعلی آخوندزاده - شماره راهنما SU196201

تندیس پرنده هما اثر قرن ۱۳ میلادی ایران، کاغذ این تمبر بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU196901

گوسفند قره‌قل Persian Lamb - شماره راهنما SU197502

اشخاص - مخدوم‌قلی فراغی

زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی ۱۹۸۳

مخدوم‌قلی فراغی - شماره راهنما SU198301

خوارزمی - شماره راهنما SU198302

اشخاص - ابوریحان بیرونی

هزاره ابوریحان بیرونی – شوروی ۱۹۷۳

ابوریحان بیرونی - شماره راهنما SU197301

اشخاص - عمادالدین نسیمی

زادروز عمادالدین نسیمی – شوروی ۱۹۷۳

عمادالدین نسیمی - شماره راهنما SU197302

نظامی گنجوی - شماره راهنما SU198101

اشخاص - مخدوم‌قلی فراغی

زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی 1959

مخدوم‌قلی فراغی - شماره راهنما SU195902

ابن سینا - شماره راهنما SU198001

فارابی - شماره راهنما SU197501

اشخاص - الغ بیگ

دانشمندان – شوروی ۱۹۸۷

الغ بیگ - شماره راهنما SU198701

اشخاص - علی‌شیر نوایی

زادروز علی‌شیر نوایی – شوروی 1968

علی‌شیر نوایی - شماره راهنما SU196801

تنگ سیمرغ ساسانی، کاغذ این سری بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU196602

اشخاص - جلیل محمدقلی‌زاده

جلیل محمدقلی‌زاده – شوروی 1966

جلیل محمدقلی‌زاده - شماره راهنما SU196601

سعدی شیرازی - شماره راهنما SU195901

اشخاص - محمد فضولی

محمد فضولی – شوروی ۱۹۵۸

محمد فضولی - شماره راهنما SU195802

رودکی - شماره راهنما SU195801

نیاز به راهنمایی دارید؟