فیلتر محصولات نمایش 1 - 24 از 27 نتیجه
فیلتر انتخاب شده
سال انتشار
فیلتر انتخاب شده
در انبار موجود نمی باشد

مجسمه ابن سینا واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان - شماره راهنما SU199001I

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - حافظ شیرازی

زادروز حافظ – شوروی ۱۹۷۱

حافظ شیرازی، کاغذ این تمبر بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU197102

در انبار موجود نمی باشد

مجسمه ابن سینا واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان - شماره راهنما SU199001

در انبار موجود نمی باشد

نوروز - شماره راهنما SU199101

در انبار موجود نمی باشد

نگون‌سار ایرانی، پنجه مریم، بخور مریم یا سیکلامن پرسیکوم با نام علمی Cyclamen Persicum - شماره راهنما SU198303

در انبار موجود نمی باشد

الماس شاه، کاغذ این سری به صورت Chalked Surface همراه با پوشش لاکی می باشد - شماره راهنما SU197101

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - میرزا فتحعلی آخوندزاده

زادروز میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲

میرزا فتحعلی آخوندزاده - شماره راهنما SU196201

در انبار موجود نمی باشد

تندیس پرنده هما اثر قرن ۱۳ میلادی ایران، کاغذ این تمبر بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU196901

در انبار موجود نمی باشد

گوسفند قره‌قل Persian Lamb - شماره راهنما SU197502

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - مخدوم‌قلی فراغی

زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی ۱۹۸۳

مخدوم‌قلی فراغی - شماره راهنما SU198301

در انبار موجود نمی باشد

خوارزمی - شماره راهنما SU198302

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - ابوریحان بیرونی

هزاره ابوریحان بیرونی – شوروی ۱۹۷۳

ابوریحان بیرونی - شماره راهنما SU197301

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - عمادالدین نسیمی

زادروز عمادالدین نسیمی – شوروی ۱۹۷۳

عمادالدین نسیمی - شماره راهنما SU197302

در انبار موجود نمی باشد

نظامی گنجوی - شماره راهنما SU198101

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - مخدوم‌قلی فراغی

زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی 1959

مخدوم‌قلی فراغی - شماره راهنما SU195902

در انبار موجود نمی باشد

ابن سینا - شماره راهنما SU198001

در انبار موجود نمی باشد

فارابی - شماره راهنما SU197501

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - الغ بیگ

دانشمندان – شوروی ۱۹۸۷

الغ بیگ - شماره راهنما SU198701

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - علی‌شیر نوایی

زادروز علی‌شیر نوایی – شوروی 1968

علی‌شیر نوایی - شماره راهنما SU196801

در انبار موجود نمی باشد

تنگ سیمرغ ساسانی، کاغذ این سری بصورت Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما SU196602

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - جلیل محمدقلی‌زاده

جلیل محمدقلی‌زاده – شوروی 1966

جلیل محمدقلی‌زاده - شماره راهنما SU196601

در انبار موجود نمی باشد

سعدی شیرازی - شماره راهنما SU195901

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - محمد فضولی

محمد فضولی – شوروی ۱۹۵۸

محمد فضولی - شماره راهنما SU195802

در انبار موجود نمی باشد

رودکی - شماره راهنما SU195801