نمایش دادن همه 12 نتیجه

اشخاص - ابن سینا

روز پزشک – سوریه ۱۹۶۵

ابن سینا - شماره راهنما SY196501

اشخاص - ابوحنیفه دینوری

هفته علم – سوریه ۱۹۹۹

ابوحنیفه دینوری - شماره راهنما SY199901

زکریای رازی و جابر بن حیان - شماره راهنما SY196801

اشخاص - زکریای رازی

هفته دانش – سوریه ۱۹۹۱

زکریای رازی - شماره راهنما SY199101

اشخاص - جابر بن حیان

هفته دانش – سوریه ۱۹۹۷

جابر بن حیان - شماره راهنما SY199701

خودرو ملی سمند - شماره راهنما SY200801

اشخاص - مولانا

مولانا – سوریه ۲۰۰۵

مولانا - شماره راهنما SY200501

اشخاص - ابوریحان بیرونی

کنفرانس وزرای فرهنگ – سوریه ۱۹۸۷

ابوریحان بیرونی - شماره راهنما SY198701

اشخاص - شرف‌الدین طوسی

هفته دانش – سوریه ۲۰۰۰

شرف‌الدین طوسی - شماره راهنما SY200001

اشخاص - ابوریحان بیرونی

هفته دانش – سوریه ۱۹۷۳

ابوریحان بیرونی - شماره راهنما SY197301

اشخاص - ابن سینا

ابن سینا – سوریه ۱۹۸۱

ابن سینا - شماره راهنما SY197101

اشخاص - فارابی

مشاهیر – سوریه ۱۹۷۴

فارابی - شماره راهنما SY197401

نیاز به راهنمایی دارید؟