نمایش دادن همه 9 نتیجه

حیوانات - پلنگ ایرانی

پلنگ ایرانی – روسیه ۲۰۲۱

پلنگ ایرانی با نام علمی Panthera pardus tullianasyn, P. p. ciscaucasica & P. p. saxicolor به انگلیسی Persian Leopard - شماره راهنما RU202101

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها [مینی شیت] – روسیه ۱۹۹۶

گربه ایرانی Persian Cat - شماره راهنما RU199601S

مشترک با ایران، کاغذ تمبر Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما RU200301

مشترک با ایران، کاغذ تمبر Chalk surfaced می باشد - شماره راهنما RU200301S

پرچم جمهوری اسلامی ایران - شماره راهنما RU201801

پرچم جمهوری اسلامی ایران - شماره راهنما RU201801S

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها – روسیه ۱۹۹۶

گربه ایرانی Persian Cat - شماره راهنما RU199601

سال گفتگوی تمدن‌ها - شماره راهنما RU200101

نگون‌سار ایرانی، پنجه مریم، بخور مریم یا سیکلامن پرسیکوم با نام علمی Cyclamen Persicum - شماره راهنما RU199301

نیاز به راهنمایی دارید؟