کشور

راهنما بر اساس کشور

موضوع

راهنما بر اساس موضوع

فروشگاه

اقلام موجود مرتبط با ایران

تمبرهای جدید مرتبط معرفی شده

در انبار موجود نمی باشد

الغ بیگ - شماره راهنما UZ199401

در انبار موجود نمی باشد

اشخاص - الغ بیگ

متفکران – ترکیه 1983

الغ بیگ - شماره راهنما TR198301

در انبار موجود نمی باشد

پرچم جمهوری اسلامی ایران - شماره راهنما PK198101

در انبار موجود نمی باشد

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران - شماره راهنما KRN198001

در انبار موجود نمی باشد

ماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران - شماره راهنما KRN198001I

در انبار موجود نمی باشد

غزال ایرانی با نام علمی Gazella subgutturosa - شماره راهنما TR197902

در انبار موجود نمی باشد

پیچک ایرانی Convolvulus persicus - شماره راهنما RO197901

در انبار موجود نمی باشد

 مینیاتور ایرانی مرگ اسکندر - شماره راهنما GR197702

در انبار موجود نمی باشد

سگ تازی ایرانی به انگلیسی Saluki - شماره راهنما BH197701S

در انبار موجود نمی باشد

سگ تازی ایرانی به انگلیسی Saluki - شماره راهنما BH197701

در انبار موجود نمی باشد

علامه محمد اقبال - شماره راهنما PK197502

در انبار موجود نمی باشد

امیرخسرو دهلوی - شماره راهنما PK197501

آخرین یادداشت ها

تمبر مرتبط با ایران چیست؟

برای اینکه یک تمبر، مرتبط با ایران به حساب بیاید باید حداقل یک موضوع مرتبط با ایران در آن تمبر موجود باشد، مانند نام ایران به هر زبان یا نوشتار موثق، درج پرچم کشورمان در ادوار مختلف، درج هر نماد و مشخصه ملی و یا هر مورد معرف هویت ایرانی، تصویر و یا نام حیوانات و گیاهانی که مختص کشور عزیزمان هستند و در یک کلام هر آنچه یک فرد غیر ایرانی با دیدنش آن تمبر را به ایران ارتباط دهد.پس با یک مجموعه بی‌انتها سر و کار داریم که به همت هم و با ماجراجویی به سراغ کشف موارد جدید خواهیم رفت…

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟